Inloggen:

CONTENT MANAGEMENT SYSTEMEN

Toepassingen CMS

Er zijn verschillende toepassingen denkbaar voor het inzetten van een CMS

Als Internet apllicatie (websites) om uw organisatie te profileren of als verkoopkanaal om uw producten te presenteren al dan niet in combinatie met winkelwagen en betaal/ bestelsystemen.

Als Intranet applicatie waarbij u uw personeel betrekt bij alle aspecten die in uw organsatie leven of voor centrale al dan niet beveiligde documenten opslag.

Of een combinatie hiervan Extranet genoemd waarbij u een deel van de applicatie aan het publiek toont en een ander deel beschermt en binnen uw organisatie gebruikt.

Content Management Systemen worden in meerder mate ook gesloten afgeleverd. Hierbij valt te denken aan clienten registratie systemen, klant of product beheer, of meer algemeen database beheer. Het grote voordeel hierbij is dat waar u ook bent direct actuele gegevens bechikbaar hebt en door meerdere personen te beheren en aan te passen.

Per slot van rekening is een goed CMS voor alle document stromen in uw organisatie een uitstekende tool , intern of extern te beheren.